Rychlé nastavení

Správa Realmů, komponent a uživatelů
Realmy a komponenty

Struktura Flowboxu je dělená na tzv. uživatelské realmy ("království") do kterých jsou přidávány jednotlivé komponenty. Realm je pak zobrazován v postranní liště a po výběru se na panelu zobrazí uživatelské komponenty.

Komponenta je prvek jako např, senzor, měřící zařízení, technologie, logický blok, proměnná, mapa, atd.

Seznam všech doctupných komponentů lze nalézt v Nastavení/Správa komponentů, kde je jednak přehled všech námi již přidaných komponentů přidělených do Realmů nebo je možné přidat nový komponent.

Jednotlivým uživatelům jsou pak přidělována práva do jakých Realmů mohou přistupovat a k jakým komponentám a s jakým oprávěnním (např. pouze náhled, nebo povolení ovládání, či povolení konfigurace apod).

Úvodní nastavení

 1. Nejprve vytvoříme uživatelský Realm
  1. Přejděte do nastavení kliknutím na MENU v pravém horním rohu a vyberte Správa Realmů

  2. Vyberte tl.Nový Realm a Realm pojmenujte, automaticky se k realmu doplní tzv. alias realmu, který definuje jedinečnou "adresu" realmu, se kterou pak FLOWBOX pracuje. Alias musí být jedinečný a systém nedovolí vytvořit dva Realmy se stejným aliasem. Nicméně názvy Realmů se mohou opakovat.
  3. Zvolíme, jestli chceme Realm zobrazovat na panelu (defaultně je Realm viditelný) nebo jestli jde o skrytý "systémový Realm", který nepožadujeme zobrazovat uživatelům na panelu.
  4. Uživatelské notifikace slouží pro zasílání alarmových zpráv (SMS, E-Mail, Pushover) dle nastaveného monitoringu jednotlivých komponent v Realmu. Jakmile vytvoříme uživatele (viz. Přidání nového uživatele), pro kterého budeme vyžadovat zasílání alarmových zpráv z tohto Realmu, jeho jméno pak zadáme do tohoto políčka. V případě nějakého alarmu - viz. /wiki/spaces/IN/pages/1802939, uživatel pak bude dostávant notifikační zprávy.

 2. Správa uživatelů - přidání nového uživatele, uživateleské oprávnění

  1. V nastavení vyberte Správa uživatelů a stiskněte tl. Přidat Uživatele
  2.  Zadejte uživatelské jméno, email uživatele (slouží pro reset hesla nebo pro zasílají alarmových notifikací (pokud jsou alarmy nastaveny - viz. /wiki/spaces/IN/pages/1802939 ) a zadejte počáteční heslo uživatele a zvolte jakyk, popř. vyberte preferované jednotky teploty.  3. ) Vybert záložku "Pokročilé" a v přpacě, že pro alarmové notifikace používáte službus SMS nebo Pushover zadejte telefoní číslo nebo Pushover klíč.

  4. Přejděte na záložku "Oprávnění" pro nastavení pravidel uživatelského přístupu.
  5. Vyberte tl. "Nové povolení " a ze seznamu zvolte požadovaná uživateské oprávnění
  6. Přejděte na záložu "Rozsah" a vyberete pro které Realmy nebo komponety přidělujete uživatelské oprávnění, Např. námi vytvořený Realm Ordinace ABC a stiskněte tl. Přidat - viz. obr. níže.

   Pité stiskněte tl. Potvrdit a Uložit.
  7. Nastavení uživatele je možné zkontrolovat výběrem ikony špióna (levé talčítko).
 3. Přidání komponenty do realmu uživatele

  1. V Nastavení vyberte "Správa komponent" a poté "Přidat komponentu"

    


  2. Vyberte požadovanou komponentu z katalogu dostupných komponent. Por rzchlé vyhledání komponenty zkuste použít vyhledání podle názvu - viy. příklad na obr. níže.

  3. Klinutím na požadovanou komponetu přejdeme k zákaldnímu nastavení komponenty. Zadejte název (autoaticky se navrhne alias komponenty), doplňte další požadované popř. volitelné atributy komponenty.  4. Vyberte záložku Historie a nastavete pravidla pro ukládání dat a zobrazení. Povolte Historii, Nastavte periodu logování, popř. zvolte Okamžitý zápis do historie. 

  5. Posledním krokem je uložení nastavení stiknutím na tl. Uložit.

  6. Na panelu pak zkontrolujeme zobrazení komponenty, popř. upravíme zobrazení widgetu (kliknutím na 3tečky v horním pravém rohu komponenty).
Příklad zobraení kompoment v uživatelském Realmu na panelu: